Alla nyheter

Delphi biträdde Södra i konkurrensrättslig utredning hos EU-kommissionen vilken nu har lagts ned

Delphi, med Skadden som medombud, biträdde Södra skogsägarna ek för (”Södra”) i en utredning som genomfördes av EU-kommissionen inom branschen för pappersmassa.

Efter platsundersökning (s.k. gryningsräd) på Södras kontor med start den 12 oktober 2021, där Delphi biträdde, genomförde EU-kommissionen sin utredning mot flera massatillverkare. Efter genomgång av bevisningen beslutade kommissionen den 15 juni 2023 att lägga ned utredningen.

Södra biträddes också av ekonomer på RBB och Compass Lexecon.

Ärendet hanterades av ett team som leddes av Elisabeth Eklund assisterad av Karin Roberts medan Skaddens team leddes av Ingrid Vandenborre, RBB:s team av Benoît Durand och Niklas Strand och Compass Lexecons team av Jorge Padilla.

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund

Karin Roberts

Partner / Advokat

Stockholm

Karin Roberts