Alla nyheter

Delphi har biträtt Polarbröd i en konkurrensrättslig utredning hos Konkurrensverket som nu har lagts ned

Delphi har biträtt Polarbröd AB i en utredning genomförd av Konkurrensverket inom marknaden för försäljning av bröd till dagligvaruhandeln i Sverige.

Utredningen, som inleddes genom en platsundersökning (gryningsräd) hos företaget den 22 mars 2022, har inte gett stöd för någon överträdelse av konkurrenslagen. Konkurrensverket har därför den 12 juli 2023 beslutat att lägga ned utredningen.

Ärendet hanterades av ett team lett av Helene Andersson assisterad av Felix Makarowski.