Alla nyheter

Delphi har företrätt ProstaLund AB i nyemission

Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare till ProstaLund AB i en företrädesemission av aktier varigenom bolaget tillförs ca 33,9 MSEK. Företrädesemissionen var endast säkerställd genom teckningsförbindelser. Bolaget behöver således inte ersätta några garanter, vilket innebär kraftigt reducerade emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 81,6 procent med företrädesrätt och 3,2 procent utan företrädesrätt. Delphis team bestod av Micael Karlsson och Ludvig Borg.