Alla nyheter

Delphi rådgivare till Touchtech AB i samband med riktad emission

Advokatfirman Delphi har biträtt Touchtech AB i samband med genomförandet av en riktad emission till ett antal nya och befintliga investerare. Den riktade emissionen har beslutats av styrelsen i Touchtech med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2020. Touchtech tillförs en likvid om cirka 6,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Touchtechs vision är att vara den globalt ledande aktören för digitalisering av kundmötet inom fysisk retail med ett starkt ekosystem av lösningar som stödjer varandra. Touchtechs kärnprodukt är en skalbar mjukvarulösning som licensieras till detaljhandlare och används på större interaktiva enheter i fysiska butiker och showrooms. Touchtech erbjuder idag fyra lösningar, Touchtech Vendo, Touchtech Showroom, Digital Venue och Touchtech Lima, med tillhörande konsultationstjänster. Alla lösningar är utvecklade med fokus på detaljhandelns utmaningar. Touchtech är listade på Spotlight Stock Market.

Delphis team bestod av Erik Nylander och Måns Persson.