Alla nyheter

Delphi rådgivare vid bildande av joint venture

Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare till ett joint venture-bolag ägt av Kålltorps Projektutveckling och Development Partner i samband med bildandet av ett joint venture med SBB. Syftet med det nystartade bolaget är att utveckla en del av Mölnlyckes Haga, öster om Göteborg, där cirka 13 000 kvadratmeter byggrätter ska utvecklas till ett äldreboende, en förskola samt cirka 100 lägenheter. Den totala projektvolymen i utvecklingsbolaget beräknas uppgå till cirka 500 miljoner kronor.

Development Partner AB grundades 2009 och är en oberoende aktör som utvecklar fastigheter och genomför projekt för externa kunder, partners och för egen räkning med mål att utveckla bygg- och fastighetsbranschen för långsiktigt smartare lösningar. Företaget är baserat i Göteborg.

Kålltorps Projektutveckling AB grundades 1989 och är ett privatägt bolag med syfte att i nära samarbete med kunder och samarbetspartners förvärva och utveckla mark och fastigheter inom Göteborgsregionen. Kålltorps Projektutveckling ingår i Kålltorpsgruppen som är en lokal bygg och projektutvecklingskoncern, med förankring i Västsverige.

Delphis team bestod av Anders Hulegårdh, Felicia Lundgren och Jessica Khoo.