Alla nyheter

Delphi vinner mål mot Skatteverket

I efterdyningarna av de omfattande oegentligheter Brf Ida utsatts för beslutade Skatteverket att föreningen skulle betala ca 25 MSEK för arbetsgivaravgifter och skattetillägg på en del av det som Brf Ida förlorat. Brf Ida överklagade beslutet till förvaltningsrätten som gick på föreningens linje och undanröjde Skatteverkets beslut i dess helhet.

Brf Ida företräddes av Mats Engstrand och Thomas Håkansson.