Alla nyheter

Delphi insights: Nya möjligheter till stöd för sänkta hyror

Hyresvärdar som avtalat med sina lokalhyresgäster om rabatterad hyra i anledning av covid-19 ges nu på nytt möjlighet att ansöka om statligt stöd för femtio procent av den givna rabatten. Liksom hyresstödet som gällde under 2020 så riktar sig stödet till hyresgäster i vissa kundnära branscher som anses vara särskilt utsatta. En lista över de branscher som omfattas finns här.

Stödet kan utgå för hyresnedsättning under första kvartalet 2021 och ansökan ska göras under perioden 3 maj till och med 30 juni 2021. Hyresgästen får inte ha varit i ekonomiska svårigheter per den 31 december 2019, vilket ska intygas av antingen hyresvärden eller hyresgästen och kan kontrolleras av Länsstyrelsen.

Stödet söks av hyresvärden och ansökan görs digitalt via Boverkets e-tjänst. Ansökan handläggs sedan av Länsstyrelsen. Ett skriftligt hyresavtal ska ha funnits mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 31 december 2020 och hyresgästen ska ha hyrt lokalen under hela/delar av perioden 1 januari – 31 mars 2021. Stödet kan sökas även om rabatten inte omfattar alla månader inom perioden.

En skriftlig överenskommelse om hyresrabatten måste ha ingåtts mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 31 maj 2021. Av överenskommelsen ska framgå att den rabatterade hyran är lägre än den fasta grundhyran och fasta tillägg (t.ex. fastighetsskatt och index) som annars skulle ha utgått under den aktuella perioden. Omsättningsbaserad hyra och rörliga tillägg är inte fasta hyresbelopp.

Det är tillåtet att villkora rabatten av att det stöd som söks beviljas.

Överenskommelsen om hyresrabatten får inte innehålla några villkor som innebär en skärpning av hyresgästens skyldigheter jämfört med hyresavtalet. Ändrade villkor i form av lättnader (t.ex. månadshyra i stället för kvartalshyra, lättnader vad gäller öppettider, anstånd med betalning) är alltså tillåtna.

Stödets storlek kan påverkas av att hyresgästen mottagit vissa andra stöd eller lån.

Regeringen har föreslagit att förlänga hyresstödet för andra kvartalet 2021. Beslut om förlängningen kommer att kunna fattas först sedan EU-kommissionens godkännande inhämtats. Ansökan för stöd avseende andra kvartalet kommer att kunna göras efter juni månads utgång.

Mer information om hyresstödet finns på Boverkets hemsida.

Anna Moll

Senior Associate / Advokat

Malmö

Anna Moll

Marita Gröndahl

Counsel / Advokat

Stockholm

Marita Gröndahl

Hanna Ericson

Partner / Advokat

Linköping / Norrköping

Hanna Ericson

Karl Larson

Associate

Göteborg

Karl Larson