Alla nyheter

Delphi biträder BRA

Veidekke har ingått avtal om att köpa 90,1% av aktierna i Billström Riemer Andersson AB (BRA).

 

Sedan starten 2007 har BRA haft en stark utveckling. Man omsätter idag ca 1,4 miljarder kronor och sysselsätter ca 200 medarbetare, varav hälften är yrkesarbetare. BRA arbetar främst med byggentreprenader, men har även kompetens inom anläggningsverksamhet och fastighetsutveckling. Fokus ligger på kommersiella projekt i tidiga skeden med många stora återkommande kunder. Genom att förvärva 90,1% av aktierna i BRA blir Veidekke ny huvudägare. BRA fortsätter att verka som självständigt företag och drar samtidigt nytta av de stordriftsfördelar och den ökade konkurrenskraft som tillförs när man blir del av en större koncern. Tillträdet sker efter Konkurrensverkets godkännande.

Advokatfirman Delphi har företrätt samtliga säljare i BRA i transaktionen. Delphis team bestod huvudsakligen av Anders Hulegårdh, Daniel Jessen Winbo, Fredrik Mörner, Anton Melander, Linn Torstensson, Linn Brännborn, Elisabeth Eklund och Karin Roberts.