Alla nyheter

Delphi har biträtt AddLife Development AB vid förvärvet av samtliga aktier i Biolin Scientific AB

Advokatfirman Delphi har biträtt AddLife Development AB, ett helägt dotterbolag till Addlife AB (publ) som är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap, vid förvärvet av samtliga aktier i Biolin Scientific AB (”Biolin”), ett dotterbolag i Ratosägda Biolinkoncernen.

 

Biolin är en ledande nordisk utvecklare och tillverkare av analysinstrument för materialanalys inom nanoteknik som efterfrågas av både universitet och industri över hela världen med ca 60 anställda. Biolin har under flera år haft en stark internationell tillväxt och omsätter cirka 100 MSEK med god lönsamhet. Kunderna finns idag huvudsakligen inom forskning över hela världen inom både akademi och industri. Bolaget har global försäljning genom egna dotterbolag i USA, England och Kina men också via distributörer. Huvudkontoret finns i Sverige, forskning och tillverkning sker både i Sverige och Finland.

Delphis team bestod huvudsakligen av Mats Dahlberg samt Fredrik Mörner (ansvariga partners) med biträde av Sandra Lima (senior associate). Därutöver har ett stort antal medarbetare på Delphi varit delaktiga i förvärvet.