Alla nyheter

Delphi rådgivare vid notering av Gapwaves på Nasdaq First North

Advokatfirman Delphi har biträtt vid Gapwaves listning vid Nasdaq First North och spridningsemission. Nyemissionsbeloppet uppgick till ca 23,8 miljoner kronor.

 

Gapwaves är en avknoppning från Chalmers och etablerades 2011. Företaget utvecklar vågledar- och antennprodukter baserade på den patenterade så kallade GAP-vågledarteknologin.

G&W Fondkommission har agerat som bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Delphi har bistått G&W i samband med listningen.

För mer information, se Gapwaves pressmeddelande.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg, ansvarig partner, biträdd av Frida Lager.