Alla nyheter

Delphi insights: Nej till ändrade strandskyddsbestämmelser

Den 22 mars 2022 beslutade Regeringen om ett lagförslag om ett förändrat och mer varierat strandskydd, proposition 2021/22:168. De nya reglerna, som föreslogs träda i kraft den 1 juli 2022, har nu stoppats av riksdagen.

Regeringens förslag syftar till att nyansera befintliga strandskyddsbestämmelser på sätt att skyddet får ett mer varierat genomslag beroende på det specifika områdets skyddsbehov. Enligt Regeringen medför lagförslaget bland annat bättre förutsättningar för strandnära bostäder och näringsverksamheter (såsom småföretagare, besöksnäringar och gränsnäringar) i områden med lågt bebyggelsetryck. Propositionen innefattar även förslag på ett reviderat strandskyddsområde vid små insjöar och smala vattendrag, från 100 till 25 meter, samt förslag på lättnader för bland annat dispens från strandskyddet vid sådana vatten.

Som grund för riksdagens beslut att avslå propositionen står motioner av oppositionen (M, SD, KD och V) som lämnats in med anledning av regeringens förslag.

Moa Almquist

Associate

Malmö

Moa Almquist