Alla nyheter

Delphi biträder BRA AB

BRA förvärvade år 2014 ön Knarrholmen i Göteborgs skärgård. På ön fanns enklare bebyggelse och ön saknade kommunalt vatten och avlopp. Ön är bilfri och är en ren reakreationsö.

 

BRA har drivit ett utvecklingsarbete som innebär att ön uppgraderats och bebyggts med nya semesterboenden av hög standard, nya bryggor, kommunalt vatten och avlopp samt faciliteter som krävs för att möjliggöra ett bekvämt semesterboende. En bostadsrättsförening har bildats för etapp två. Under sommaren 2016 tillträder köparna av bostadsrätter i etapp två sina boenden som består av småhus på berg och studios. Totalt projektvärde på etapp två är 329 000 000 kr. Just nu pågår detaljplanearbetet med etapp tre som huvudsakligen avser ytterligare fritidsbostäder, ny restaurang och hamnanläggning.

PWC har varit ansvarigt för skattefrågor genom huvudsakligen Morgan Furby och Henrik Antonsson.

BBC har biträtt i bildandet av bostadsrättsföreningen och sammanhängande frågor genom Oscar Taube.

Delphi har varit legal partner i projektet. Teamet har letts av Anders Hulegårdh och bestått av huvudsakligen Per Håkansson, Anton Melander och Anna Schönning.