Alla nyheter

Delphi biträder Unibet vid prövning av regeringens tillstånd för ATG:s verksamhet

Unibet International Ltd har blivit ombett av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) att utvärdera och angripa regeringens beslut att ge ATG tillstånd för spelverksamhet.

 

Unibet har nu ansökt hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut för att få domstolens svar på (i) om ATG bör få ett tillstånd trots att bolaget numera är rent vinstdrivande, (ii) om det har förekommit jäv vid handläggningen när beslutsfattaren vid en remissinstans samtidigt satt i ATG:s styrelse och (iii) om regeringen kan bevilja ett speltillstånd utan att motivera sitt beslut.

”Att vi befinner oss i en övergång från monopol till licenssystem minskar inte behovet av ordning och reda i statens handläggning. När generaldirektören för Folkhälsomyndigheten yttrar sig vid en prövning av ett speltillstånd, och det visar sig att samma person även företräder det spelbolag han yttrar sig om, då råder Vilda Västern”, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS.

”Det kan vi aldrig acceptera, och vi utgår från att det som har skett gör regeringen lika bestört. Tillförlitligheten till statens objektivitet måste återupprättas”, fortsätter Gustaf.

Unibet företräds av Advokatfirman Delphi genom advokaten Emil Andersson.