Alla nyheter

Safe Harbor 2.0 i hamn!

Efter långa förhandlingar har nu USA och EU kommit överens om ett regelverk med namnet Privacy Shield, en ”sköld för privatlivet”. Än så länge finns ingen fullständig text av regelverket tillgänglig men klicka här för att läsa vad Privacy Shield består av enligt EU-kommissionens pressmeddelande.