Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter

Delphi rådgivare till ProstaLund i övertecknad företrädesemission

Delphi har agerat rådgivare till ProstaLund i en företrädesemission av units som avslutades den 10 augusti 2022. Då emissionen övertecknades har styrelsen fattat beslut om att även utnyttja den övertilldelningsoption som ger möjlighet att utöka emissionen med tio procent. Totalt tillförs ProstaLund...

Läs mer


Delphi har företrätt Enertech vid fastighetsförvärv i Ljungby

Värmepumpstillverkaren CTC, som ingår i Enertech AB, har förvärvat grannfastigheten Aggregatet 1 som ligger intill CTCs huvudkontor i Ljungby. Den nya fastigheten omfattar cirka 19 000 kvm avsedda för produktion och lager. Med dubbel produktionsyta får företaget möjlighet att växa ännu mer, öka prod...

Läs mer


Delphi i Malmö förstärker inom fastighet, miljö och entreprenad

Delphi rekryterar Jesper Blomberg som Specialist Counsel till kontoret i Malmö. Jesper kommer närmast från en roll som kammarrättsråd och har även arbetat som rådman i mark- och miljödomstol samt under många år som universitetsadjunkt vid Juridiska Fakulteten i Lund. Jesper har en eftertraktad speci...

Läs mer


Delphi expanderar och tar in nya partners

Advokatfirman Delphi fortsätter sin tillväxtresa och utökar sin partnerkrets med två nya partners till Stockholmskontoret, Caroline Söderberg och Dahae Roland. Med expertis inom två olika verksamhetsområden kommer de bidra till att accelerera byråns tillväxt. Caroline, som har rekryterats externt, k...

Läs mer


Delphi rådgivare till Rantalainen vid dess förvärv av Win-Win Ekonomi

Rantalainen har förvärvat Win-Win Ekonomi AB från dess grundare. Grundarna blir i samband med förvärvet delägare i Rantalainen och kommer att fortsätta driva Win-Win Ekonomi i Sverige. Win-Win Ekonomi är en av Sveriges ledande redovisningsbyråer. Genom modern teknologi kombinerad med hög personlig s...

Läs mer


Delphi rådgivare vid förvärvet av Åhléns AB

Delphi har biträtt vid förvärv av Åhléns AB från Axel Johnson, som ägt Åhléns i 34 år. Förvärvet innefattar bl.a. samtliga 47 varuhus, e-handelsverksamheten, Designtorget och Åhléns Outlet. Den nya ägarkonstellationen avser att ytterligare utveckla och stärka Åhléns verksamhet och position på markna...

Läs merDelphi släpper Hållbarhetsrapporten 2022

Advokatfirman Delphi tar nästa kliv med sin första hållbarhetsrapport – för verksamhetsåret 2021. I en bransch där ökad jämställdhet och mångfald är viktiga utmaningar, bidrar rapporten till att öka transparens, underlätta granskning och belysa framsteg som Delphi har uppnått under det gångna året....

Läs mer

Populära nyheter