Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter

Delphi rådgivare till First Venture i samband med notering

Advokatfirman Delphi har biträtt First Venture Sweden AB (publ) i samband med noteringen av B-aktierna på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen omfattade en nyemission motsvarande en emissionslikvid om 245 miljoner kronor. Erbjudandet riktades mot institutionella investerare i Sverige och int...

Läs merDelphi rådgivare till ieye AB i samband med kapitalanskaffning

Advokatfirman Delphi har biträtt ieye AB i samband med genomförande av nyemission av aktier vid två tillfällen, till ett antal nya och befintliga investerare. Genom emissionerna har ieye AB tillförts en likvid om cirka 11 miljoner kronor före emissionskostnader. ieye är ett svenskt tech-bolag som ut...

Läs mer


Delphi rådgivare till Touchtech AB i samband med riktad emission

Advokatfirman Delphi har biträtt Touchtech AB i samband med genomförandet av en riktad emission till ett antal nya och befintliga investerare. Den riktade emissionen har beslutats av styrelsen i Touchtech med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2020. Touchtech tillförs en likvid om cirka...

Läs mer


Delphi rådgivare vid bildande av joint venture

Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare till ett joint venture-bolag ägt av Kålltorps Projektutveckling och Development Partner i samband med bildandet av ett joint venture med SBB. Syftet med det nystartade bolaget är att utveckla en del av Mölnlyckes Haga, öster om Göteborg, där cirka 13 0...

Läs merKonkurrensrättsexperten Helene Andersson återvänder till Delphi

Delphi stärker upp teamet inom EU- och konkurrensrätt genom att rekrytera forskaren och den tidigare medarbetaren docent Helene Andersson som Counsel till byrån. Helene är specialiserad på EU- och konkurrensrätt och har de senaste tio åren forskat, undervisat och gett ut böcker på området. Vid årssk...

Läs mer


Polina Permyakova ny partner på Delphi

Advokatfirman Delphi stärker upp sin delägarkrets med Polina Permyakova. Polina är verksam i byråns tvistelösningsgrupp och inträder som delägare vid årsskiftet 2021/2022. Hon har omfattande erfarenhet av att biträda privata och statsägda bolag och stater inför skiljenämnder och domstolar och uppträ...

Läs mer


Delphi rådgivare till Cedergrenska vid IPO och listning på Nasdaq First North Growth Market samt vid förvärv av 100 procent av aktierna i Helleborusskolorna

Advokatfirman Delphi har biträtt Cedergrenska AB (publ) (”Cedergrenska”) i samband med en IPO om cirka 80 MSEK och vid listning på Nasdaq First North Growth Market samt vid förvärv av Helleborusskolan Täby AB och Helleborusskolan Österåker AB (”Helleborusskolorna”). IPO:n, som inkluderade en nyemiss...

Läs mer


Delphi rådgivare till Hökerum Bygg vid försäljning av fastighet

Advokatfirman Delphi har biträtt Hökerum Bygg AB i samband med försäljningen en fastighet vid Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Backa i Göteborg. Hökerum Bygg kommer under året påbörja byggnationen av de 313 bostäderna som framförallt är ämnade för unga och studenter. Det är fastighetsbolaget NREP s...

Läs mer

Populära nyheter