På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt från Delphi


Senaste nyheterVinst i Mark- och miljööverdomstolen

Delphi har framgångsrikt biträtt klienter i Mark- och miljööverdomstolen. Saken rörde bygglov för ett flerfamiljshus, vilket Delphis klienter överklagat. Delphis klienter vann på två grunder i Mark- och miljööverdomstolen. Dels stred den sökta byggnationen mot anpassningskravet som byggnation ska fö...

Läs mer


Delphi har biträtt grundarna av Metenova vid Priveqs investering

Delphi har biträtt grundarna av Metenova vid Priveqs investering i Metenova, ett bolag baserat i Sverige som utvecklar och levererar produkter för aseptisk och steril läkemedelstillverkning. Metenova som bolag grundades för ca tio år sedan med ett management och grundare med över fyra decennier lång...

Läs mer


Ny ledning på Delphi i Malmö

Duo tar över ledarskapet för Delphis verksamhet i Malmö. Anders Jemail, nuvarande Managing Partner på Delphi i Malmö, lämnar vid årsskiftet över ledarskapet till en duo bestående av Helena Kockum och Pia Munch som får ett mandat motsvarande en VD-roll i sina nytillträdda roller som COO respektive CF...

Läs mer


Fem nya partners på Delphi till årsskiftet

Delphi förstärker sin verksamhet med fem nya partners med verkan 1 januari 2019. Simon Arvmyren, placerad på Stockholmskontoret, arbetar främst med skiljeförfaranden och annan kommersiell tvistlösning. Utöver sitt arbete som processjurist har Simon flera uppdrag som föreläsare inom process- och förm...

Läs mer


European Entertainment Intressenter lägger bud på Cherry

Delphi företräder Cherry AB (publ) i samband med European Entertainment Intressenters rekommenderade offentliga uppköpserbjudande på Cherry. Budet uppgår till ca 9 miljarder SEK totalt. Erbjudandets full­föl­jan­de är vill­ko­rat av sed­van­li­ga vill­kor och ac­cept­pe­ri­o­den i er­bju­dan­det be­...

Läs mer


Delphi rådgivare till Immunicum vid företrädes- och riktad emission

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare till Immunicum AB vid företrädes- och riktad emission om cirka 350 miljoner kronor. Genom nyemissionerna möjliggörs ytterligare investeringar för att Immunicums kliniska utvecklingsprogram ska kunna nå ett flertal väldefinierade och potentiellt värdeskapande...

Läs merDelphi rådgivare till Scout Gaming Group AB vid en riktad nyemission

Delphi har agerat rådgivare till Scout Gaming Group vid en riktad nyemission av 900 000 aktier till institutionella investerare. Genom emissionen tillförs Scout Gaming Group cirka 42 miljoner kronor. Emissionen är en del i företagets strategi för att finansiera och möjliggöra slutförandet av dess ex...

Läs mer

Populära nyheter