På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter

Delphi Göteborg utser Specialist Counsel

Tobias Hamrin tar klivet in i rollen som Specialist Counsel för att ytterligare stärka byråns erbjudande till klienterna. Efter mer än 15 år inom yrket, och de senaste 10 åren som advokat på Delphi, tar Tobias Hamrin steget in i sin nya roll som Specialist Counsel. Tillsammans med sitt team ska Tobi...

Läs mer
Delphi företräder Candidator DGC och EQT vid förvärv av iSMoTec

EQTs portföljbolag, Candidator DGC, har förvärvat IT-konsultbolaget iSMoTec med verksamhet i flertalet svenska städer. Candidator DGC, är ett framgångsrikt företag inom IT-drift som bildades i april 2018 genom en sammanslagning av Candidator och DGC IT Services. Den nya koncernen besitter en bredd s...

Läs mer


Candidator DGC förvärvar Solid Park

Delphi företräder Solid Park och dess ägare vid försäljning av Solid Park-koncernen till Candidator DGC. Solid Park är verksamt inom IT-drift med verksamhet i Västerås, Stockholm, Norrköping, Linköping, Katrineholm och, i och med köpet av Exeo, Motala. Solid Park har cirka 200 medarbetare och omsätt...

Läs mer


Delphi topprankas i Årets Advokatbyrå

Advokatfirman Delphi topprankas i Årets Advokatbyrå för fjärde året i rad, en utmärkelse där klienternas syn på samarbetet avgör vem som vinner. Delphis klienter har sedan många år värderat byrån i Regis branschundersökning där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affä...

Läs mer
Vinst i Mark- och miljööverdomstolen

Delphi har framgångsrikt biträtt klienter i Mark- och miljööverdomstolen. Saken rörde bygglov för ett flerfamiljshus, vilket Delphis klienter överklagat. Delphis klienter vann på två grunder i Mark- och miljööverdomstolen. Dels stred den sökta byggnationen mot anpassningskravet som byggnation ska fö...

Läs mer


Delphi har biträtt grundarna av Metenova vid Priveqs investering

Delphi har biträtt grundarna av Metenova vid Priveqs investering i Metenova, ett bolag baserat i Sverige som utvecklar och levererar produkter för aseptisk och steril läkemedelstillverkning. Metenova som bolag grundades för ca tio år sedan med ett management och grundare med över fyra decennier lång...

Läs mer

Populära nyheter