Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter

Regeringen överlämnar lagrådsremiss om tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda samt anpassningar av reglerna om tillfälliga anstånd och stöd vid korttidsarbete

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet innehållandes åtgärder i samband med den extra ändringsbudget som föreslås träda i kraft den 1 juni 2020. I lagrådsremissen föreslås flera åtgärder för att lindra effekterna på jobb och för företag under den rådande coronakrisen. Samtliga förs...

Läs merRegeringen presenterar nytt omställningsstöd för företag

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar idag ytterligare en åtgärd för att lindra coronavirusets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det rör sig om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor. Idag den 30 april 2020 höll regeringen, Centerpartiet och Liberalerna en...

Läs mer


Kommissionen har publicerat ett tillfälligt konkurrensrättsligt ramverk samt riktlinjer för att säkra tillgången till essentiella produkter och tjänster under Covid-19-krisen

I en tidigare artikel rapporterade vi om vikten för företag att beakta konkurrensreglerna även under en ekonomisk kris. Bland annat sätter konkurrensreglerna upp strikta regler för samarbeten mellan konkurrerande företag. Utbrottet av Covid-19 har lett till att det råder brist på vissa varor inom hä...

Läs merTydligare regler vid konsumentavtal träder i kraft 1 maj 2020

EU-kommissionen har följt upp de nationella implementeringarna av direktivet (2011/83/EU) om konsumenträttigheter som trädde i kraft 2011 och har vid granskningen haft synpunkter på Sveriges genomförande av direktivet. Med anledning av det ändras från och med 1 maj 2020 följande fyra lagar: 1. Markn...

Läs mer


Delphi har bistått Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) vid ansökan till Naturvårdsverket om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem

Delphi har bistått FTI med analys av de nya reglerna för producentansvar för förpackningar sedan regeringen publicerade förslaget i en promemoria ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper” 2018. Målet för FTI har hela tiden varit att ansöka om och få tillstånd att bedriva i...

Läs mer


Delphi fortsatt ledande inom IT & IP i Legal 500

Idag publicerades Legal 500s årliga ranking. Delphi är fortsatt rankade på högsta nivå inom IT & telekom samt immaterialrätt & media. Vi är även fortsatt högt rankade inom flera områden, bland annat tvistelösning, EU- & konkurrensrätt, miljörätt och fastighetsrätt. 25 av våra jurister är...

Läs merDelphi rådgivare till Netmore Group AB vid förvärv av Bredbandsson AB

Advokatfirman Delphi har biträtt Netmore Group AB i samband med förvärvet av 100 procent av aktierna i Landskronabaserade Bredbandsson AB till en köpeskilling om 22,5 MSEK som betalats genom nyemission av aktier av serie B. Genom förvärvet kommer Netmore Group att öka sin kundbas samt stärka sitt nä...

Läs mer

Populära nyheter