På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter

Ny ledning på Delphi i Malmö

Duo tar över ledarskapet för Delphis verksamhet i Malmö. Anders Jemail, nuvarande Managing Partner på Delphi i Malmö, lämnar vid årsskiftet över ledarskapet till en duo bestående av Helena Kockum och Pia Munch som får ett mandat motsvarande en VD-roll i sina nytillträdda roller som COO respektive CF...

Läs mer


Fem nya partners på Delphi till årsskiftet

Delphi förstärker sin verksamhet med fem nya partners med verkan 1 januari 2019. Simon Arvmyren, placerad på Stockholmskontoret, arbetar främst med skiljeförfaranden och annan kommersiell tvistlösning. Utöver sitt arbete som processjurist har Simon flera uppdrag som föreläsare inom process- och förm...

Läs mer


European Entertainment Intressenter lägger bud på Cherry

Delphi företräder Cherry AB (publ) i samband med European Entertainment Intressenters rekommenderade offentliga uppköpserbjudande på Cherry. Budet uppgår till ca 9 miljarder SEK totalt. Erbjudandets full­föl­jan­de är vill­ko­rat av sed­van­li­ga vill­kor och ac­cept­pe­ri­o­den i er­bju­dan­det be­...

Läs mer


Delphi rådgivare till Immunicum vid företrädes- och riktad emission

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare till Immunicum AB vid företrädes- och riktad emission om cirka 350 miljoner kronor. Genom nyemissionerna möjliggörs ytterligare investeringar för att Immunicums kliniska utvecklingsprogram ska kunna nå ett flertal väldefinierade och potentiellt värdeskapande...

Läs merDelphi rådgivare till Scout Gaming Group AB vid en riktad nyemission

Delphi har agerat rådgivare till Scout Gaming Group vid en riktad nyemission av 900 000 aktier till institutionella investerare. Genom emissionen tillförs Scout Gaming Group cirka 42 miljoner kronor. Emissionen är en del i företagets strategi för att finansiera och möjliggöra slutförandet av dess ex...

Läs mer


Delphi biträder Lideta vid förvärv av vårdcentraler från Aleris

Delphi biträder Lideta AB (”Lideta”) vid förvärv av elva vårdcentraler inom primärvården i Stockholmsområdet och Uppsala samt tre enheter inom primärvårdsrehab i Stockholmsområdet från Aleris. Lideta bedriver verksamhet inom den primära vården, med mödra- och barnhälsovård, primärvård och företagshä...

Läs mer


Delphi biträder SJR vid förvärv av Women Executive Search AB

Delphi biträder rekryterings- och konsultbolaget SJR in Scandinavia AB (publ) (”SJR”) vid dess förvärv av Women Executive Search AB (”WES”). WES är ett chefsrekryteringsföretag med fokus på att öka jämställdhet och mångfald i näringslivet. Bolagets omsättning under 2017 uppgick till 21 MSEK. Köpeski...

Läs mer


Nu lanserar vi Delphipodden

Nu kan du lyssna på Delphipodden, där vi berättar om aktuella juridiska frågor och ger de bästa tipsen för din verksamhet. I podden kommer du bland annat kunna lyssna till aktuella ämnen som AI, start-ups och vad som gäller med influencer marketing. Programleder podden gör Michaela Hamilton och Ängl...

Läs mer


Populära nyheter