På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter

Delphi rådgivare vid KF Fastigheters försäljning

  Advokatfirman Delphis Erika Rosenberg är rådgivare till KF Fastigheter vid deras försäljning av handelsfastigheterna Årdret 3 och Välten 10 i Lund. Köpare är Handelsbodarna och affären uppgår till 218 miljoner.  

Läs merDelphis immaterialrättsgrupp rankas högt av Chambers även i år

Advokatfirman Delphi rankas återigen högt för sin verksamhet inom immaterialrätt.   Det väl ansedda rankinginstitutet Chambers and Partners rankar i sin guide Chambers Global Delphis immaterialrättsgrupp högt och lyfter även fram två av advokaterna på Delphi för deras individuella prestation...

Läs mer


Delphi utsedd till årets svenska advokatbyrå 2012

2011 innebar ytterligare ett bra år för Delphi som fortsätter att premieras för sitt arbete av nöjda klienter. Senast i raden av fina utmärkelser kommer från International Law Office( ILO)som i sin Client Choice Award 2012 utser Delphi till årets advokatbyrå 2012 för Sverige.   ”Det är natur...

Läs mer


Delphi har biträtt Image Systems AB (publ)

Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare åt Image Systems AB (publ) som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm vid dess nyligen genomförda företrädesemission samt vid dess förvärv av RemaControl Sweden Aktiebolag och Sawco Holding AB. De två förvärven finansieras delvis genom två apportemissioner....

Läs merAlder investerar i Nordic Water Products AB

Nordic Water Products AB erbjuder utrustning och system för dricksvatten- och avloppsvattenrening för reningsverk och processindustrin. Alder investerar i onoterade företag inom miljötekniksektorn och detta är fondens tredje investering. Investeringen innebär att Alder äger 40 procent av bolaget. &n...

Läs merPositivt med införande av svensk lagstiftning för statsstöd

Advokatfirman Delphi har gett in ett remissyttrande avseende betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69). Delphi anser att det är positivt att införa svensk lagstiftning på området och instämmer i stora delar med den föreslagna regleringen men anser bl.a. att visst tillsynsansvar bör införas för Ko...

Läs mer


Advokatfirman Delphi spår ökat antal fastighetstransaktioner

Den svenska fastighetsmarknaden är attraktiv för utländska investerare och på Advokatfirman Delphi har man tydligt märkts ett ökat intresse.   ”Förutom de genomförda transaktionerna som offentliggjorts eller som våra advokater gjort finns det också pågående förvärvsprocesser där utländ...

Läs mer

Populära nyheter