På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter

Delphi rankas högt av Chambers även i år

Advokatfirman Delphi rankas återigen högt för sin verksamhet av det väl ansedda rankinginstitutet Chambers and Partners. I guiden Chambers Europe rankar de Delphis specialistkompetens som en av de främsta i Sverige inom flera områden och de lyfter även fram flera av advokaterna som individuellt har...

Läs mer


Delphi biträder när OK-Q8 AB och Q8 Danmark A/S går samman

Advokatfirman Delphi biträder OK-Q8 AB vid bildandet av en ny skandinavisk koncern genom OKQ8 AB:s förvärv av aktierna i Q8 Danmark A/S från Kuwait Petroleum Europé B.V. Kromann Reumert i Köpenhamn har biträtt avseende Legal Due Diligence och legala frågor i Danmark.   Den nya koncernen ä...

Läs mer
Delphi biträder Fouriertransform AB vid investering

Det statliga venture capital-bolaget Fouriertransform AB har genom en riktad nyemission investerat i ArcCore AB i Göteborg.   Genom investeringen blir Fouriertransform den största enskilde minoritetsägaren, med 31 procent och 3Core Aktiebolag förblir majoritetsägare med 69 procent. ArcCore ä...

Läs mer


Delphi har biträtt PostNord-koncernen vid förvärv

PostNords helägda dotterbolag Tidningstjänst AB har förvärvat Svensk Morgondistribution KB:s verksamhet. Advokatfirman Delphi biträdde tillsammans med PostNords juristavdelning PostNord och Tidningstjänst AB i transaktionen.   Affären värderas till över en miljard kronor och innefattar flerå...

Läs mer


Delphi biträder Greencarrier vid etablering i Polen

Greencarrier AB har etablerat verksamhet i Polen genom förvärv av Transpoint International (PL) Sp. z.o.o. Säljare är det finska, statliga ägda transport- och järnvägsbolaget VR-Group genom dotterbolag.   Greencarrier tillhandahåller globala transport- och logistiklösningar. Koncernens omsät...

Läs mer


Delphi företräder CapMan och Eastavab Group Oy i Starlight-transaktionen

Företagsgruppen Eastavab Group Oy arbetar med uthyrning av audiovisuell utrustning och eventplanering. Ägarskapet är uppdelat mellan fonden CapMan Buyout IX och företagets ledningsgrupp. Eastavab Group står som ägare till finska Eastway och norska AVAB CAC och nu står gruppen inför en fusion med Swe...

Läs mer


Delphi fortfarande ledande inom IT och outsorcing

Advokatfirman Delphi blev tidigare i år högt rankad av det väl ansedda rankinginstitutet Chambers and Partners och nu är det dags för Practical Law Company (PLC) samt Legal500 att göra detsamma. Som enda svenska byrå rankas Delphi, för tredje året i rad, som ledande inom outsourcing av PLC och De...

Läs mer


Delphi rådgivare vid KF Fastigheters försäljning

  Advokatfirman Delphis Erika Rosenberg är rådgivare till KF Fastigheter vid deras försäljning av handelsfastigheterna Årdret 3 och Välten 10 i Lund. Köpare är Handelsbodarna och affären uppgår till 218 miljoner.  

Läs mer

Populära nyheter