Alla nyheter

Delphi har biträtt Industrifonden vid investering i Fast Travel Games

Advokatfirman Delphi har biträtt Industrifonden i samband med investeringen i Fast Travel Games AB. Den totala finansieringsrundan uppgick till 2,1 miljoner dollar.

Delphis team bestod av ansvarig partner Anders Lindström med huvudsakligt biträde av Emma Dansbo, senior associate, och John Neway Herrman, associate. Därutöver har ett antal andra medarbetare på Delphi varit delaktiga i arbetet.

För mer information om investeringen, Industrifonden samt Fast Travel Games, se Fast Travel Games pressmeddelande: https://www.fasttravelgames.com/