Alla nyheter

Delphi har biträtt Industrifonden samt Notion Capital vid investering i Adfenix

Advokatfirman Delphi har biträtt Industrifonden och Notion Capital i samband med en investering i Adfenix AB. Den totala finansieringsrundan uppgick till 6 miljoner dollar.

Delphis team bestod av ansvarig partner Anders Lindström med huvudsakligt biträde av Emma Dansbo, senior associate, och Sophie Leifland, associate. Därutöver har ett stort antal medarbetare på Delphi varit delaktiga i arbetet.