Alla publikationer

Klimatanpassning – Urval av tillämplig lagstiftning till stöd för myndigheter och kommuner, 2022

På uppdrag av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI har Advokatfirman Delphi tagit fram en rapport som ger ett överblick över en del lagar och regler som har bäring på klimatanpassningsarbetet, till stöd för myndigheter och kommuner. Rapporten har senast uppdaterats december 2022.

Läs hela rapporten här.