Alla publikationer

Ändringar i Sevesolagstiftningen påverkar tillståndsprövningen av bergtäkter, Dagens Infrastruktur nr 2 2016

1 juni 2015 infördes Seveso III- direktivet i svensk lagstiftning. Direktivets syfte är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Läs Advokat Christian Häggårds artikel (s.38) där han kommenterar ändringarna

För att komma till artikeln klicka här