Alla publikationer

Revidering av AB 04 och ABT 06

Den 11 april 2016 avhöll Byggandets Kontraktskommitté (BKK) en mycket välbesökt upptakt och konferens avseende det arbete med att omarbeta de allmänna villkoren AB 04 och
ABT 06 som nu har påbörjats