Alla publikationer

HFD bör klargöra hur domstol ska hantera avbrytandebeslut, Upphandling24 maj 2016

Kammarrätten i Sundsvall avskrev målet från vidare handläggning med motiveringen att den upphandlande myndigheten har avbrutit upphandlingen. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i målet efter att kammarrättens beslut överklagats. Christian Härdgård och Tomas Eliasson, Advokatfirman Delphi, analyserar domen.

För att komma till artikeln klicka här