Alla publikationer

Är ett skall-krav alltid ett skall-krav?, Upphandling24 maj 2016

Svaret på frågan i rubriken kan tyckas ganska uppenbar. Det är klart att ett skall-krav är ett skall-krav, det vill säga, ett krav som måste vara uppfyllt för att ett anbud ska kunna kvalificeras för utvärdering, skriver Tomas Eliasson samt Christian Härdgård på Delphi.

För att komma till artikeln klicka här