Alla publikationer

Nya regler om visselblåsning – hur hanterar ditt företag en whistleblower?

Regeringen föreslår att ny lagstiftning till skydd för visselblåsare ska träda i kraft den 1 januari 2017. Partner Rebecka Thörn och associate Josefine Wir sammanfattar huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen och ger tips på hur ditt företag kan hantera eventuella larm från arbetstagarna