Alla publikationer

Överklaga till hovrätt – förslag om krav på prövningstillstånd för beslut i Hyres- och arrendenämnderna

Nya förslag om krav på prövningstillstånd för beslut i Hyres- och arrendenämnderna kan göra det svårare att få sina ärenden prövade. Senior associate Anna Moll redogör för förändringarna i förslaget