Alla publikationer

Att avtala om hyran, Fastighetsfakta, nr 1 2017

I lokalhyresavtal är det vanligt att hyran utgörs av en bashyra och vissa hyrestillägg. Det handlar ofta om tillägg för uppvärmning och el, men det kan även vara mer speciella tillägg såsom del av hyresgästens omsättning eller hyresgästens andel av vissa andra kostnader för drift och underhåll av huset.

Den rättsliga ramen för hur hyran för lokaler får bestämmas utgörs av tvingande regler i hyreslagen, och ämnet har hamnat på tapeten på sistonde med anledning av ett avgörande från Svea hovrätt. Skrivet av Associate Anton Melander.