Alla publikationer

Beviljad eftergift hos KKV förhindrar uteslutning?, Upphandling 24 augusti 2017

Både Konkurrensverkets tillförordnade generaldirektör Karin Lunning och Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek gick i juni ut med beskedet att företag som har beviljats eftergift efter att ha kontaktat Konkurrensverket för att avslöja sin medverkan i en kartell inte bör uteslutas från att delta i upphandlingar. Sara-Li Olovsson och Angelica Ström, Delphi, ifrågasätter hur uttalandena stämmer överens med den slutliga utformningen av 2016 års LOU.

För att komma till artikeln klicka här