Alla publikationer

Risk för skadeavgift ger inte upphandlare klagorätt, Upphandling 24 augusti 2017

Sara-Li Olovsson och Angelica Ström, Advokatfirman Delphi, refererar två nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen gällande klagorätt i mål om offentlig upphandling.

För att komma till artikeln klicka här >>