Alla publikationer

Vad innebär Dataskyddsförordningen i fråga om personuppgiftsombudets roll?

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller en mängd regleringar som innebär att företag och organisationer behöver inventera sin personuppgiftsbehandling och utveckla nya rutiner för att få kontroll över behandlingen. Men hur förändras personuppgiftsombudets roll under GDPR, förutom att ansvarspositionen enligt GDPR benämns ”dataskyddsombud” i stället för PULs begrepp ”personuppgiftsombud”? Kort sagt innebär förändringarna att dataskyddsombudet får en viktigare roll än tidigare.