Alla publikationer

Misskötsamma grannar, Fastighetsfakta, nr 2 2017

Det är inte ovaligt att en medlem i en bostadsrättsförening missköter sig gentemot föreningen eller i relation med övriga medlemmar. Det finns verktyg för föreningen att bli av med en problemskapande medlem, och det kanske skarpaste verktyget är att säga upp medlemmen för avflyttning på grund av förverkande. Skrivet av Associate Anton Melander.