Alla publikationer

Dags att tillåta internationella apotekskedjor i hela Europa – trots EU-domstolens domar i målen Apothekerkammer Des Saarlandes M.Fl. och Kommissionen Mot Italien, Europarättslig Tidskrift, nr 4/2010