Alla publikationer

Lansering av toppdomänerna .PORN och .ADULT – Har ni skyddat era varumärken ordentligt?

Lanseringen av toppdomänerna sker i flera steg. Förtur ges till de varumärken som är anmälda till Trademark Clearinghouse (central databas till vilken alla nya toppdomäner är anslutna), övriga registrerade varumärken samt varumärken som sedan tidigare är registrerade under .XXX. Även de varumärken som inte faller under någon av ovanstående kategorier kan skyddas, dock i ett senare steg.

Vi bistår givetvis med utarbetande av varumärkesstrategier och varumärkesregistreringar och arbetar med samarbetsparters som kan bistå med genomgång av ert behov av defensiva registreringar, anmälning till Trademark Clearinghouse och hjälp med att fastställa vilken fas ni är kvalificerade att delta i.

Tveka inte att höra av er till oss för mer information!

Kristian Fredriksson / Senior Associate / Advokat
Angelica Lundqvist / Associate