Alla publikationer

Mellanhänder tillåtna men inköparen får inte välja leverantör, Upphandling24 jan 2017

Det är inte är otillåtet att använda sig av mellanhänder men det är förbjudet för en inköpare att bestämma vilken leverantör som ska anlitas. Det anser Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten i en rapport. Anna Ulfsdotter Forssell och Angelica Ström, Advokatfirman Delphi, konstaterar att rapporten ger viss vägledning men att mellanhänders laglighet och lämplighet i praktiken får avgöras genom rättstillämpningen.