Alla publikationer

När lika situationer kräver olika behandlingar, Upphandling24 mars 2018

Tomas Eliasson och My Becher, Advokatfirman Delphi, refererar en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen som behandlar när det är sakligt motiverat med att behandla utländska leverantörer olika.