Alla publikationer

Ny lokalhyreslag, december 2009

Ett förslag om modernisering och förenkling av hyreslagen har remissbehandlats under hösten. Advokat Marita Gröndahl redogör för förslaget.