Alla publikationer

Nya regler för samordning av prövningar av buller – en förenkling, eller?

Associate Christina Hellström och advokat Christian Härdgård skriver om att buller anses vara ett stort hälso- och samhällsproblem. Under våren 2015 har en ny förordning och två nya vägledningar från Boverket respektive Naturvårdsverket presenterats som ett led i att underlätta samhällsplaneringen, öka bostadsbyggandet och öka samordningen mellan plan- och bygglagens och miljöbalkens synsätt på buller.