Alla publikationer

Förslag om nya regler för jordbruksarrende

Advokat Anna Moll skriver om den modernisering av reglerna om jordbruksarrende och arbetet med att förnya den över fyrtio år gamla lagstiftningen som just nu pågår. Framför allt har två frågor hamnat i fokus; sidoarrendators besittningsskydd och möjligheten till resultatbaserad avgift.