Alla publikationer

Piratkopieringen växer – hur kan man försvara sig?

Advokat Kristian Fredrikson och associate Angelica Lundqvist skriver om problematiken som uppstår om verksamheten drabbas av piratkopiering. Enligt en ny studie drabbas nästan alla immaterialrättsberoende företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm 30 Index av piratkopiering och de flesta räknar dessutom med att problemet kommer fortsätta växa