Alla publikationer

Rapport om innehållet i Lagrådsremisserna, nr.1 2010

I MedTech Magazine nummer 3 och 4 2009 rapporterade vi om två departementspromemorior inom upphandlingsområdet