Alla publikationer

Rätt information, på rätt plats och i rätt tid – förslag till ny patientdatalag, juni 2014

Associates Angelica Lundqvist och Henrik Almström sammanfattar föreslagna ändringar av dataskydd och informationshantering inom hälso- och sjukvården (SOU 2014:23).