Alla publikationer

”Förenklingar” i Plan- och bygglagen – ett politiskt hastverk?, juni 2014

Associates Christina Hellström och Christian Härdgård beskriver de nya reglerna i plan- och bygglagen som kommer att träda i kraft den 2 juli i år.