Alla publikationer

Svenska kapitlet i Getting the Deal Through – Financial Services Litigation (2016–2018)

https://gettingthedealthrough.com/area/89/jurisdiction/38/financial-services-litigation-sweden/Vår partner Sverker Bonde och senior associate Simon Lanemo har skrivit i det svenska kapitlet av Getting the deal through – Financial services litigation (2016-2018). Läs mer här.