Tech Blog

Kommande vägledningar från Artikel 29-gruppen

I ett pressmeddelande från 16 januari 2017 meddelar Artikel 29-gruppen att de har antagit ytterligare en ”action plan” för år 2017. Av planen framgår för det första att arbetsgruppen ska slutföra sådant som de tidigare planerat att göra, bl.a. publicera vägledningar om certifiering samt behandling som sannolikt leder till en hög risk och konsekvensbedömning. För det andra framgår det att Artikel 29-gruppen planerar att påbörja arbetet med vägledningar om samtycke, profilering och transparens. Arbetsgruppen kommer även se över tidigare opinions och dokument rörande överföring av personuppgifter till tredje land och anmälan av personuppgiftsincidenter.

Läs pressmeddelandet här.