Tech Blog

World Economic Forum och dataskydd

Av Christine Storr (Kirchberger) 

Utvecklingen av teknologi och dess relation till dataskydd intresserar inte bara EU institutionerna. World Economic Forum har ett spännande initiativ – Rethinking Personal Data inom sitt Global Agenda Council on Data-Driven Development 2014-2016.

Initiativet undersöker möjligheterna av big data (se tidigare inlägg), speciellt i samband med   beredskap inför katastrofer, men även hälsa och den internationella utvecklingen.

The council will work to put in place frameworks and business incentives for the creation of shared data resources for the purposes of international development. These would link and share a variety of data sets (personal, governmental, passively collected, private). The purposes is to create something that can be scaled and used at all levels. The areas it will cover include disease outbreak, global health, disaster preparedness and the food/energy/water nexus.

Flera forskningsinstitut och internationella företag deltar i initiativet, t.ex. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Laboratory, MasterCard och Intel Corporation, och några rapporter har redan publicerats, t.ex. Rethinking Personal Data: A New Lens for Strengthening Trust.

Utvecklingen av initiativet kommer att vara mycket intressant, speciellt för privacy by design och dataskydd rent allmänt.