Tech Blog

Den andra delen i ”dataskyddspaketet” från EU-kommissionen har nått nästa steg i processen

Den andra delen i ”dataskyddspaketet” från EU-kommissionen – den som avser brottsbekämpande myndigheter – har nått nästa steg i lagstiftningsprocessen. Rådet lämnade nyligen sin ståndpunkt till förslaget till Europaparlamentet och Rådets Direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter – COM/2012/010 final. Det nya direktivet ska säkerställa ett starkt personuppgiftsskydd och underlätta utbytet av personuppgifter mellan brottsbekämpande myndigheter inom EU.

Europaparlamentet lämnade sin ståndpunkt redan i mars 2014 (tillsammans med förslaget till dataskyddsförordning). Trepartsdialogen kommer därför inledas även för förslaget till direktivet och planen är att nå en överenskommelse om hela dataskyddspaketet innan årsskiftet.

Rådets pressmeddelandet finns tillgänglig här och en översikt över lagstiftningsprocessen finns här.