Tech Blog

Sommarläsning

Medan de flesta av oss ännu njuter av värme och semester kommer här två lästips om integritet och teknik:

1. Wired intervju med Isabelle Falque-Pierrotin, chef för den franska dataskyddsmyndigheten CNIL och ordförande i Artikel 29 gruppen

What is the most important issue today in the realm of digital privacy and security?
First, I would say making security issues represented as really important and as a priority for all of the stakeholders. I’m not sure that’s the case right now. Second, convince people that data protection is not against innovation and growth; on the contrary data protection contributes to confidence. It is a key factor in the digital environment.

Isabelle Falque-Pierrotin: Privacy Needs to Be the Default, Not an Option, Wired, juni 2016

2. Smörgåsbord i bokform av aspekter kring integritet och möjliga lösningar, med delvis amerikanskt fokus om än flera avsnitt med ett europeiskt perspektiv

Privacy in the Modern Age : The Search for Solutions, The New Press, 12 May 2015. redaktörer (samt författare): Marc Rotenberg, Jeramie Scott, Julia Horwitz; andra författare är bl.a. Ross Anderson, A. Michael Froomkin, Deborah Hurley, Helen Nissenbaum, Bruce Schneier, och Christopher Wolf.

Happy reading!