Alla aktiviteter

AI och juridiken

AI har aldrig varit mer aktuellt än just nu. När AI-utvecklingen går i raketfart och AI-tjänster utvecklas i allt större utsträckning är det viktigt att hålla koll på juridiken. Kan er organisation använda chatbottar? Vem äger det som skapas genom AI? Vilka regler behöver ni hålla koll på när ni använder och utvecklar AI? Kan dataset användas i AI-utveckling utan hinder av GDPR?

Missa inte det här webinaret där du får en intro till grunderna i AI-juridiken. Vi ger en översikt över EU:s kommande AI-förordning, hur AI förhåller sig till dataskyddsregler och andra regler som är viktiga för er att tänka på när ni utvecklar och implementerar AI-lösningar.

Webinaret syftar till att hjälpa dig undvika juridiska fallgropar och använda AI så riskfritt som möjligt.

Föreläsning: 08:00-09:00
Frågestund: 09:00-09:15

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkomna!

Föregående inlägg

Nästa inlägg


Relaterat innehåll