Alla aktiviteter

Webinar: Schrems II | Uppdaterade rekommendationer – Vad händer?

EU-domstolens dom i det s.k. Schrems II-målet har medfört stora utmaningar – inte minst för molntjänster och globalt ihopkopplade IT-system.

Den Europeiska dataskyddstyrelsen (EDPB) presenterade under förra året rekommendationer som mer eller mindre uteslöt överföringar av personuppgifter till länder vars lagstiftning påverkade möjligheterna för mottagaren att uppfylla sina skyldigheter enligt standardavtalsklausulerna. Rekommendationerna fick mycket kritik och innan semestrarna i år kom uppdaterade rekommendationer. Ser vi en öppning med dessa nya rekommendationer för överföringar utanför EU eller är det fortfarande lika svårt att använda gränsöverskridande system och tjänster som överför personuppgifter utanför EU?

Under detta webbinarium redogör vi för läget och vilka åtgärder som kan vidtas. Missa inte detta viktiga webbinarium om vad ni behöver göra för att följa GDPR även efter Schrems II.

Föreläser gör våra experter Johan Engdahl och Agnes Hammarstrand.

Datum: 21 september
Tid
: 08.00-09.00

Anmäl dig till eventet här

 


Relaterat innehåll